The tomato vines at the farm - part of our Market Garden tour this afternoon #marketgarden #organic #farmlife #heritagetomato #cotswolds #fieldtofork @daylesfordfarm